Om oss

Metodistkirken i Norge Haugesund menighet har vært virksom siden 1882. Gjennom alle disse årene er det utallige mennesker som har vært i kontakt og hatt glede av menighetens arbeid. Det er med blandede følelser vi går inn i en prosess knyttet opp mot nedleggelse og avvikling av menigheten.

De siste årene har medlemstallet vært synkende og gjennomsnittsalderen er økende. Med bakgrunn i dette besluttet Metodistkirken i Norge Haugesund menighet på en ekstra ordinær menighetskonferanse 5.oktober 2022 å avvikle sin virksomhet og selge kirkebygget.

Det er vemodig når man etter en lang prosess til slutt finner ut at det beste grepet en kan gjøre er å avvikle menigheten i sin nåværende form. Det er med takknemmelighet vi ser tilbake på det menigheten i Haugesund har fått lov til å bety for så mange mennesker opp igjennom årene. Menighetens medlemmer er tilskrevet og de som har hatt ønske om det er overført til Stavanger. Metodister i Haugesundområdet som ønsker det og har mulighet samles ukentlig i leid lokale og organiseres som en forening under Stavanger.

Kirkebygget er nå solgt til Frelsesarmeen som overtok det 15.februar 2023.

Dette ble vedtatt på årskonferansen i Larvik 2023: Årskonferansen godkjenner nedleggelsen av Metodistkirken i Norge, Haugesund menighet.

Men det vil fortsatt være virksomhet, det vil være formiddagstreff hver uke på IOGT huset i Haugesund. Prest Torgeir Tveter har det pastorale ansvar for Haugalandet og vil undersøke muligheter for andre aktiviteter og måter å være kirke på i distriktet.

Trenger du kontakt med kirken eller prest. Ta kontakt med Metodistkirken i Stavanger ved prest Torgeir Tveter telefon 47243230 eller epost torgeir.tveter@metodistkirken.no